Хората се оплакват на омбудсмана най-много за водата, парното и пенсиите

0

0
Над 13200 граждани са подали жалби и са получили съдействие от омбудсмана Диана Ковачева през 2020 година, а още 23865 души са направили това в колективни подписки, жалби и петиции. Това сочи справката на институцията към 23 декември 2020 г., изготвена от експертите на националния обществен защитник и изпратена до медиите. Най-висок е броят на хората, недоволни преди всичко от лошото качество на ВиК услугите и високите и неразбираеми сметки на парното – близо 2000 души от общо 3289 получени жалби в сектор „Нарушени права на потребителите“. Веднага след това е броят на хората, писали до омбудсмана заради проблеми в сферата на социалните права, образование и здравеопазване – 2926 граждани. Част от жалбите са свързани с извънредното положение. В тази връзка на министъра на труда и социалната политика е дадена препоръка да бъдат предложени спешни мерки за подпомагане на лица, които са били регистрирани като безработни в дирекциите „Бюро по труда“ след обявяване на извънредното положение и са без право на обезщетение за безработица; майките, които остават в домовете си, за да се грижат за децата си до 12 годишна възраст; бременни жени, на които им предстои раждане и са в невъзможност да получат болнични листове за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане; работодателите, осъществяващи сезонна заетост, които имат нужда от подкрепа за запазване на заетостта на персонала си. Препоръката на омбудсмана е изпълнена, отчитат от институцията. Друга препоръка, отправена от омбудсмана до социалния министър, засяга преодоляването на трудностите пред работниците да се възползват от Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19. Като условие за предоставяне на кредит беше посочено да няма невнесени от страна на работодателя осигурителни вноски на кандидатстващия работник. Препоръката на омбудсмана беше това условие да бъде премахнато и тя е изпълнена, отчитат от администрацията на обществения защитник. В областта на пенсионно-осигурителните права на гражданите най-голям дял от оплакванията е свързан с ниския размер на пенсиите – 209 души. Възрастните хора протестират и срещу несправедливия начин на тяхното преизчисляване и осъвременяване. Проблемът с изплащането на пенсиите от Втория стълб на държавното обществено осигуряване е друга основна тема в жалбите. По този въпрос омбудсманът е провела среща с представители на частни пенсионни фондове и е изпратила препоръка до социалния министър. В резултат на това, както и на предприети действия на правителство и заинтересовани лица, гражданите вече имат възможност при желание да получат пълна информация както за разполагаемите си средства, така и за евентуалните суми, които биха получавали като втора пенсия. Дава се също така възможност за преценка за прехвърляне на средствата и за тези, които ще могат да получават втората си пенсия от 2021 г. За проблеми и съдействие в сферата на здравеопазването към омбудсмана са се обърнали 835 граждани. Преобладаващата част от жалбите и сигналите са по повод недоволство от определените от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и по-рядко от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) проценти трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Жалби постъпват и във връзка със забавяне на експертизата от ТЕЛК в някои области, както и от НЕЛК. Сериозен е и броят на хората срещнали трудности при достъпа до първична и специализирана извънболнична, както и доболнична помощ, в това число поради пандемията от Covid-19. Граждани са подали и жалби, имащи отношение към противоепидемичните мерки – както несъгласие с въведените ограничения, така и сигнали за неспазването на мерките. След отправени препоръки, поставени от граждани проблеми са били решени. Сред тях е въпросът с въведения лимит на PCR тестове в Област Благоевград, неполучени допълнителни възнаграждения от по 1000 лева на медицински специалисти от болница в Югозападна България, давали дежурства „на първа линия“, както и проблем с медицинските консумативи за деца с Диабет тип 1 и пациенти, провеждащи лечение с инсулинови помпи. Жалбите, получени в сферата „Право на образование“ са 1060, като най-голям е броят на родителите, потърсили подкрепа по проблеми, свързани със системата на предучилищното и училищното образование – 721. Основни препоръки на омбудсмана, които са взети предвид, са за отпадане на изпитите от Национално външно оценяване (НВО) за IV клас и X клас за учебната 2019/2020 г. и за намаляване размера на таксите в частните детски градини. Взета предвид е и препоръка за подготовка на образователната ни система за бърза реакция в извънредни ситуации (екшън план). МОН и МЗ изготвиха Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на Covid-19, отчитат от администрацията на омбудсмана. Отделно са жалбите, изпратени до дирекция „Права на детето“ при омбудсмана – общо 434. Установява се, че почти всяка втора жалба е следствие от пандемията от Covid-19, което показва, че извънредната ситуация поставя много деца и спазването на правата им е риск. Особено трудно е за уязвимите групи деца и техните семейства, посочат от институцията на обществения защитник. Жалбите до омбудсмана са свързани най-често с молба за съдействие за финансова и социална подкрепа на родители, които сами отглеждат децата си и са останали без доходи, молби за осигуряване на предпазни средства за ромски семейства и квартали. Пандемията засили чувствителността на гражданите към органите за закрила – оплаквания срещу отношението на административни и правоохранителни органи, недоволство от наложените ограничителни мерки за деца, най-вече движение на открито и спортни занимания, се посочва още в обзора на омбудсмана. При жалбите за деца с увреждания преобладават тези за правата на деца със специални образователни потребности, срещу откази на НЗОК за финансово подпомагане на лечението на деца в чужбина, най-вече в Турция и за медицинските изделия и лечебните храни.  

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0