Финтрейд продължава да предлага подкрепа и финансиране на малкия и среден бизнес по програма КОСМЕ+

0

0

Довереният партньор на малките и средни предприятия Финтрейд продължава да работи по европейската програма КОСМЕ+. С това компанията осигурява допълнителна възможност за финансова подкрепа на микро, малки или средни предприятия през целия жизнен цикъл от тяхното създаване, разширяване или промяна на дейността.

Ако сте собственик на малък или среден бизнес и планирате развиване на дейността си, възможностите за подкрепа по сключения договор за партньорство на Финтрейд по програма КОСМЕ+ може да се окажат точно това, от което имате нужда в момента. Мисия на компанията е да подава ръка на бизнеса в моментите, когато работи усилено и мечтае за растеж, но среща предизвикателства по пътя си на развитие. Защото за правилното развитие на всеки бизнес най-важни са хората и доверените партньори.

През шестте години активна работа на българския пазар Финтрейд е помогнала на над 6 000 бизнеса да пораснат. Компанията в партньорство с Българска банка за развитие (ББР) има възможността да подкрепи малкия и среден бизнес с допълнителен портфейл на кредитиране по програма КОСМЕ+ при облекчени условия. Всеки собственик на фирма, отговарящ на правилата по програмата, може бързо и лесно да кандидатства за финансиране, с което да осъществи плановете си за развитие на бизнеса и увеличаване на оборотите. Дългогодишния опит на Финтрейд в консултиране и финансиране на юридически лица, дава значителен принос в успехите за развитие на всяка фирма.

Предимствата, от които могат да се възползват собствениците на микро, малки или средни предприятия през партньорството на Финтрейд по програмата КОСМЕ+, са:

Ниски разходи за финансиране;

Облекчени условия за обезпечение;

Улесняване на достъпа до финансиране;

Преференциални лихвени условия;

Гаранционни улеснения, предоставени с подкрепата на Българската банка за развитие (ББР), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) по реда и правилата на Програма КОСМЕ+ и сключения договор между Финтрейд и Българската банка за развитие.

Максималният размер на финансирането е за суми до 292 999 лв., а срокът за погасяване е от 1 година до 10 години, в периода на сключения договор между Финтрейд и Българската банка за развитие (ББР).

Параметри на финансирането

Размер на финансирането: до 292 999 лв.

Валута на финансирането: български лев

Срок на финансирането: до 10 години, но не по-късно от приключване на договора на Финтрейд Файнанс с ББР

Възможни обезпечения:

вещни обезпечения до 50 % от отпуснатия заем, респективно разрешения лимит на линията;

при финансиране на проекти със социално въздействие вещните обезпечения са до 40% от разрешения размер;

приемат се и други обезпечения, определени по правилата на Финтрейд Файнанс.

Лихвен процент: до 3-месечен Euribor + 5.7 % по редовна главница

ГПР: до 10%

Всички подробности по програмата и условията за кандидатстване може да откриете тук.

От своето създаване през 2015-а мисията на Финтрейд е да осигурява лесен достъп до кредитни решения за малки и средни предприятия, да даде възможност на малкия магазинер в България да расте и да се развива, като му осигурява професионални консултации, средства за увеличаване на оборота и обслужване на място. Финтрейд предоставя възможност на бизнеса да разполага със средства в моментите, когато има нужда. Като част от постоянно развиващата се група на „Management Financial Group“ (MFG), оперираща на шест европейски пазара, Финтрейд непрестанно развива и усъвършенства моделите си на работа и обслужване, за да предостави на своите клиенти иновативни услуги и професионално консултиране.

За Програма КОСМЕ+

Програма КОСМЕ+ е създаденият и изпълняван от с Българската банка за развитие (ББР) он-лендинг продукт „Програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на Европейския инвестиционен фонд, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).“ Финансирането се ползва с подкрепата на Европейския съюз по Гаранционно споразумение съгласно Регламент 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Програмата за Конкурентност на Предприятията и на малките и средни предприятия COSME (2014-2020).

За Финтрейд Файнанс, част от Management Financial Group

Финтрейд Файнанс е небанкова финансова институция, регистрирана в БНБ, и е част от групата на Management Financial Group (MFG). Компанията започва дейността си през 2015 г. и само за няколко години подкрепи над 6 000 малки търговски обекта и фирми в цялата страна. Мисията на компанията е да даде възможност на малкия бизнес в България да расте, като му осигури професионални консултации, средства за увеличаване на оборота и обслужване на място. Финтрейд Файнанс е предпочитан и препоръчван партньор в този специфичен сегмент на кварталните магазини, които осигуряват работа и доходи на много семейства в България, като непрекъснато увеличава клиентската си база, задълбочава сътрудничеството си и създава персонални и трайни връзки с всеки клиент.

За Management Financial Group

Management Financial Group (MFG) обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги на европейско ниво, които вече над 16 години управляват богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансирането на микро и малкия бизнес, кредитните карти, дигиталния бизнес, P2P лендинга и други алтернативни финансови модели. MFG и компаниите в групата са отговорен работодател на над 8300 служители и сътрудници в над 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша, Македония и Испания, а амбициозната геоекспанзия дружествата продължава. MFG има дългосрочни амбиции да продължава да се развива на глобално ниво като надежден доставчик на финансово-технологични продукти и услуги в полза на хората. Основна мисия на групата компании е да предоставя възможност за финансово включване на всички.

MFG. The Easy FinWay.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0