Туроператорите поискаха спешно 55 млн. лв. до края на януари 2021 г.

0

0

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) поиска от Министерството на туризма да осигури допълнително финансов ресурс от 55 млн. лв. като грантова помощ, която да стигне бързо до бранша до края на януари 2021. Това се посочва в писмо до вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова, съобщи за TravelNews Димитър Попов, председател на организацията. Сумата от 55 млн. лв. трябва да допълни сегашната мярка от 10 млн. лв., по която предстои одобрението и изплащането на проектите. По нея подадоха заявления 840 туроператора и агента на обща стойност 65 млн. лв. Това означава, че не достигат 55 млн. лв., подчерта Попов. Според него тази грантова помощ не трябва да е обвързана и зависеща от други мерки, както и да е обвързана с конкретни разходи.

От АБТТА искат да получат точна информация за размера на общия оборот на бранша за 2019 г., както и за размера на внесените в бюджета данъци и осигуровки от българските туроператори и турагенти за миналата година, информация, която би трябвало да е лесно достъпна от за министерството от НАП и НСИ. В писмото си организацията настоява още пред Марияна Николова да мобилизира ресурсите на министерството за спешна обработка на документацията по ОПИК програмата за 10 млн лв. BG16RFOP002-2.080-0003, така че парите да стигнат до кандидатите до края на ноември.

Освен това да бъдат осигурен нисколихвен или безлихвен кредит със срок на погасяване от минимум три години чрез ББР. От такъв кредит биха се възползвали компаниите за възстановяване на дължимите суми към клиентите за неосъществени пътувания и покриване на стойността на ваучерите. За размера на кредита може да се ползват резултатите от провежданата в момента анкета. Според резултатите от направеното вътрешно обследване сред членовете в АБТТА, основно работещи изходящ туризъм, данните към настоящия момент изглеждат така като процент от оборота на туроператорите с изходящ туризъм:

– Неосъществени пътувания след 1.2.2020, за която е издаден кредитен ваучер – 2,8 % (от годишния оборот за 2019)

– Договори за прехвърляне на нови дати за пътуване през 2021 – 3,2 % (от годишния оборот за 2019)

– Суми, подлежащи за рефънд за неосъществени пътувания след 1.2.2020 – 3,6 % (от годишния оборот за 2019)

– Предплатени суми към доставчици, кредит за усвояване – 2,1 % (от годишния оборот за 2019)

– Предплатени суми към доставчици, невъзвръщаеми 0,8 % (от годишния оборот за 2019)

Туризмът е най-засегнатият сектор в българската икономика в резултат на пандемията, а туроператорският и турагентският бранш е най-засегнатият в сектор туризъм. С въвеждането на противоепидемичните мерки на цял бранш му бе отнета възможността да работи, а спадът в приходите на българските туроператори за последните седем месеца варира между 70 и 100% спрямо същия период за 2019, се посочва в писмото на АБТТА. Въпреки нашия принос към туризма като структуроопределящ сектор, на българския туроператорски бранш не е оказана никаква ликвидна подкрепа, за разлика от други браншове, където спадът не надвишава 20-30% . И със сигурност сме единствените в ЕС, лишени от такава помощ.

Липсата на финансова подкрепа със сигурност ще доведе до масови фалити в близките месеци особено след констатацията на европейската комисия, че чл. 25 от Закона за действията и мерките по време на извънредно положение е в нарушение на изискването на Европейската пътническа директива за 14-дневния срок за възстановяване на сумите към клиенти за неосъществените пътувания.

Размерът на финансовата подкрепа би трябвало да се базира върху секторен анализ, който да отчита спецификата в бранша и който очаквахме да бъде направен още в началото на пандемията, през м. март – април т.г. Но това не се случи и продължава да не се случва, се казва още в писмото на АБТТА.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0