Тодор Матев, директор „Продажби на дребно“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД: ЧЕЗ Електро спазва решението си за удължен срок за плащане на сметките за ток от домакинствата

Г-н Матев, има ли промяна в срока за плащане на сметките за ток от домакинствата предвид обявеното от ЧЕЗ Електро решение до края на септември той да остане 20 дни?

На 15 май, ръководството на „ЧЕЗ Електро България“ АД обяви своето решение до края на септември 2020 г. срокът за заплащане на сметките за електроенергия на битовите клиенти на дружеството да продължи да бъде два пъти по-дълъг от нормативно определените в Общите условия 10 дни. Дружеството спазва решението си и така битовите потребители могат да заплащат дължимата сума за консумирана електроенергия в рамките на 20 дни след издаване на фактурата за потребление от ЧЕЗ Електро. Решението на дружеството бе свързано с оказването на подкрепа на потребителите за преодоляване на последствията от разпространението на коронавирус. Запазването на оптималния срок за заплащане на сметките ще облекчи домакинствата в този период и ще осигури възможност за разумно планиране на разходите в семейните бюджети.

 

В последните дни се чуха мнения, че това е заблуждаваща информация и че след изтичането на 10 дни от срока за заплащане на фактурата, дружеството начислява лихви за забавено плащане. Вярно ли е това?

Това категорично не е вярно. В посочения по-горе 20-дневен срок за заплащане на фактура за консумирана електроенергия от битови потребители не се дължи и не се плаща лихва от клиентите. Едва след изтичането на този 20-дневен срок се започва начисляването на лихва за всеки ден просрочие до заплащане на дължимата сума. Имайки предвид технологичния период от отчитане на електромерите до фактуриране, безлихвено плащане реално се осъществява средно 30 дни след края на съответния отчетен период, през който са консумирани посочените във фактурата количества електроенергия.

Например, ако датата на издаване на фактурата за консумирана електроенергия е 01.06.2020 г., срокът за плащане е до 22.06.2020 г. (понеделник, защото събота и неделя са почивни дни). Ако клиентът заплати задължението по посочената фактура на 27.06.2020 г., калкулираната в крайната сума лихва ще бъде за периода 23.06.2020 г. – 27.06.2020 г., тоест само за толкова дни, колкото е забавено плащането след 20-дневния срок.

За улеснение на клиентите във всяка фактура за консумирана електроенергия, издавана от ЧЕЗ Електро се съдържа информация за сроковете за плащане на дължимите суми. При забавяне на плащането на дължими суми за консумирана електроенергия клиентите на дружеството се уведомяват по телефон, чрез СМС, електронна поща или писмо на хартиен носител.

За клиенти, чиито фактури са издадени след 30 април 2020 г. до края на извънредното положение – 13 май 2020 г., сроковете за плащане на консумирана електроенергия остават 30 дни и са посочени в съответната фактура.

 

За какъв период са издаваните фактури?

Фактурите за консумирана електроенергия се издават всеки месец и съдържат информация за потребената електроенергия за период, който не надвишава 31 дни. Отчетният срок на потребление е съобразен стриктно с правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от Комисията за енергийно и водно регулиране, според които периодичността на отчитане на количествата активна и реактивна електрическа енергия във всяко място на измерване е най-малко веднъж месечно, като периодът не може да е по-дълъг от 31 дни.

 

Срокът за заплащане има ли връзка с вида на фактурата, която клиента получава – хартиена или електронна?

Срокът за заплащане е еднакъв за всички клиенти. Всеки клиент на „ЧЕЗ Електро България“ АД има избор как да получава фактурата си за консумирана електроенергия – по пощата, като фактурите се доставят до 7 дни от тяхното издаване, на каса на Изипей или по електронна поща до подаден от клиента актуален имейл адрес, след регистрация за услугата. Ние винаги сме призовавали нашите клиенти да се възползват от предимствата на електронната фактура. Най-удобният начин за получаване на фактура е онлайн. По този начин клиентите не зависят от разноса на фактури, получават фактурите си винаги навреме и имат достъп до тях, без значение къде се намират – в страната или в чужбина. Абонирането за електронна фактура става през сайта на ЧЕЗ: www.cez.bg. Електронните фактури се доставят на имейла на потребителя до 24 часа след издаването им, което също осигурява допълнително време на клиента.

Информация, свързана с издаването и получаването на фактури, начини на доставка и възможности за плащане, както и за заявяване на услуги потребителите могат да получат на телефонна линия 0700 10 010, уеб сайт www.cez.bg, имейл info@cezelectro.bg.

 

 

 

The post Тодор Матев, директор „Продажби на дребно“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД: ЧЕЗ Електро спазва решението си за удължен срок за плащане на сметките за ток от домакинствата appeared first on Начало.

0
0