От „Булгаргаз“ предлагат по-ниска цена за газа през август

0

0

От „Булгаргаз“ предлагат от 01 август 2020 г. цената на природния газ да е в размер на 18,67 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тя в сравнение с утвърдената за юли 2020 г. цена, е по-ниска с 2,25% или с 0,43 лв./MWh.

Това гласи актуализирано предложение на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за август 2020 г.

Депозираната от дружеството в КЕВР на 10 юли 2020 г. предложна цена на природния газ за август 2020 г. е в размер 19,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7). Тя е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващи компоненти, поради липсата на отчетна информация към момента на внасяне на заявлението.

От КЕВР са публикували и предложение цената за м. август 2020 г. да бъде съобразена със стойността на спотовия компонент към 31 юли 2020 г.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0