Новите мерки: Какво е ЗАБРАНЕНО и какво е РАЗРЕШЕНО?

Въведените от полунощ нови противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването все още не са ясни на голяма част от населението. В опит да бъдем максимално полезни на всички възрастови групи ще разясним забранените и разрешените неща.

ЗАБРАНЕНО Е:

1. Да напускате населеното място, в което живеете без неотложна необходимост. За неотложна необходимост се смятат случаите, в които пътуването е свързано със служебни ангажименти, лечение, доставка на лекарства и завръщане на постоянен или настоящ адрес.

За пътуване във връза със служебни ангажименти, гражданинът трябва да разполага със служебна бележка от работодателя си с подпис и печат.

При завръщане на постоянен или настоящ адрес, целта на пътуването се удостоверява с документ за самоличност.

2. Да се посещават паркове и детски площадки.

3. Достъпът до магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии на хора на възраст ПОД 60 години от 8.30 до 10.30. Това е времето, в което на възрастните хора се дава възможност да заредят с необходимите продукти и лекарства.

Големите супермаркети имат ограничения за броя клиенти,, които могат да бъдат едновременно в магазина, а кварталните магазинчета допускат до 2 души едновременно в обекта. Останалите клиенти трябва да изчакат реда си отвън, на разстояние най- малко 1,5 метра един от друг.

4. Събирането на повече от двама възрастни на обществени места.

5. Събирането на млади хора в паркове, квартални градинки, беседки, пред магазини, които продават цигари и алкохол.

РАЗРЕШЕНО Е:

1. Пътуване извън населеното място, в което живеете, по работа, здравословни причини или оказване помощ на възрастен или болен близък.

2. Прибирането в населеното място, в което живеете, ако в момента на въвеждането на мерките сте били извън него.

3. Гражданите на възраст ПОД 60 години могат да пазаруват в магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии преди 8.30 и след 10.30.

4. Гражданите НАД 60 години могат да пазаруват по всяко време без ограничение.

5.  Гражданите могат да излизат от домовете си за работа, пазаруване и други неотложни задачи, но при посещение на обществени места трябва да спазват задължителна дистанция.

6.  Собствениците на кучета могат да разхождат домашните си любимци в парковете, спазвайки дистанция от 1.5 метра, без да се събират на групи.

7. Неотложни ветеринарни прегледи, които се извършват в предварително уговорен с кабинета/клиниката час и при създаден ред, недопускащ струпване на хора.

Глобата за нарушение на мерките, гласувана в Закона за извънредното положение е 5 хиляди лева,пишеTrafficNews. Сн:Импресарио Иванов

The post Новите мерки: Какво е ЗАБРАНЕНО и какво е РАЗРЕШЕНО? appeared first on Начало.

0
0