Експерти: Енергийната ефективност е много повече от стиропор и подмяна на прозорците

Хабитат България заедно с други неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти участва в изготвянето на Декларация, предлагаща промени по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

„За да не се допусне публично компрометиране на новите програми за енергийна ефективност, е необходимо да се създадат предпоставки за извличането на максимален обществен, икономически и екологичен ефект от тяхното изпълнение.

Фокусът върху обновяването на сградите е правилен, но е необходима незабавна промяна в механизма на финансиране и изпъление на проектите, затова експертите се обединиха около 12 принципа, които трябва да бъдат защитени при разработването на съответните програми.

Принципите са насочени към засиленото привличане на финансиране от страна на собствениците, разработване на специализирани финансови инструменти за подпомагане на това участие, запазването на подкрепата за уязвимите домакинства и постепенното преминаване към професионално управление на сградните фондове“, пишат от неправителствената организация.

Ето и декларацията:

Значителният финансов ресурс, който е насочен към програмите за обновяване на съществуващите сгради, очаквано привлича вниманието на политически и бизнес интереси в последните дни преди предаването на Плана за възстановяване и устойчивост. В декларация, изпратена до парламентарните групи, председателите на парламентарни комисии и Министерски съвет, експерти в областта на енергийната ефективност се обединяват около 12 принципа, които трябва да се следват, за да се превърне инвестицията от над 1,5 милиарда лева действително в инструмент за възстановяване и икономически растеж, а не в поредната краткосрочна кампания с конюнктурен политически характер.

Въпреки безспорните ползи от обновяването на жилищните и обществените сгради, ограниченият обхват на програмата, продължаващата практика на безвъзмездно финансиране и липсата на амбиция и контрол върху постигнатите резултати се изтъкват като основни бариери, които трябва да бъдат преодолени в окончателния вариант на програма „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост. Изтъква се и несъответствието със заложените цели в наскоро приетата национална стратегия за обновяване, както и ефективното ограничаване на огромната част от многофамилните сгради (над 95%) до механизми за подпомагане на обновяването им.

За преодоляване на тези недостатъци, експертите се обединяват около 12 принципа, които трябва да бъдат защитени при разработването на съответните програми.

Принципите са насочени към:

засиленото привличане на финансиране от страна на собствениците;

разработване на специализирани финансови инструменти за подпомагане на това участие;

запазването на подкрепата за уязвимите домакинства;

и постепенното преминаване към професионално управление на сградните фондове.

Възприемането на подобни практики е напълно в унисон с политиките на ЕС, като авторите настояват те да се вземат под внимание в окончателния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост, дори това да означава минимално забавяне на предаването му, което ще бъде позволено и за други държави.

Източник: fakti.bg

The post Експерти: Енергийната ефективност е много повече от стиропор и подмяна на прозорците appeared first on Начало.

0
0