Всички видове ваксини срещу COVID -19 ще бъдат безплатни и доброволни за всички български граждани

„Всички видове ваксини срещу COVID-19 ще бъдат безплатни и доброволни за всички български граждани“, потвърди отново здравният министър Костадин Ангелов пред депутатите.

Той участва в петъчния парламентарен контрол и отговоря на депутатски въпроси относно осигуряването на ваксини в условията на пандемия с COVID-19, командироването на лекари, тяхната правна защита и професионална застраховка на лечебните заведение.

За българското правителство е изключително важно, тогава, когато бъдат регистрирани ваксините в Европейската агенция по лекарствата, всички видове ваксини, които правителството ще одобри по линията на Европейската комисия, ще се прилагат на територията на България безплатно и доброволно за всички български граждани, съобщи Ангелов.

По думите му в изпълнение на закона с решение номер 8 от 20 ноември на Министерски съвет се предлага на Народното събрание да одобри участието на Република България в сключените в ЕК и производители на лекарства предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията, както и предприемане на действия за сключване на договор за покупка на ваксини.

На Народното събрание ще бъде предоставена информация за хода на преговорите в изпълнение на споразумението за планираните възможности за одобрение и доставка на ваксините със съответните прогнозни срокове, както и информация за договорите, към които Р България в момента се е включила.

Следва да се има предвид, че към момента няма ваксина, която да е преминала всички фази на клиничните проучвания и да е одобрена за употреба в ЕС, предвид което включването на страната в предварителни споразумение дава възможност за по-голям достъп на българските граждани до ваксини срещу новия коронавирус.

„В заключение ви информирам, че Министерство на здравеопазването е предприело действия по изготвяне на общи национални правила и указания за ваксиниране на рисковите групи в населението. В това число за съхраняване и транспортиране на лекарствените продукти“, каза още Ангелов.

Източник: Канал 3

The post Всички видове ваксини срещу COVID -19 ще бъдат безплатни и доброволни за всички български граждани appeared first on Начало.

0
0