Untitled

Жената си мие муцуната със сапун! ■ Жените нямат муцуни, жените имат лица. Отиде и погледна още веднъж. По, все пак мъничко си е муцуна.
Мамо, аз съм такава сплети иц а! цокама връвчиците, които бс успяло да сплете.
Имало едно врвмо един овчар, казвали го Макац. Той ги имил дъщери М а к а р о и а.
агнета, прасета и т. и. Но понеже за деца и неживото е живо, те използват това окончание по-често от line и от ях винаги може да се чуе:Татко, гледай какви хубави вагбнета! две години и половина Георги за пръв път видя огън, •И който пръскаха ярки искри, запляска с ръце и извика: Огън и о гнет а! Огън и огнета!
Ох, деденце, мацата кихна!
Ами защо, Нина, не й каза наздраве?
А кой ще ми каже благодаря?Философия на изкуството:
Толкова много пея, че стаята става голяма, красива…
В Анап е горещо, сякаш седиш на примус.
Нали виждаш: цялата съм боса!
Ще стана толкова рано, че още ще е късно.Не гаси огъня, че няма да виждам, като спя. Рисува цветя, а около тях тридесетина точки.

Comments are closed.