May 14

Untitled

Жената си мие муцуната със сапун! ■ Жените нямат муцуни, жените имат лица. Отиде и погледна още веднъж. По, все пак мъничко си е муцуна.
Мамо, аз съм такава сплети иц а! цокама връвчиците, които бс успяло да сплете.
Имало едно врвмо един овчар, казвали го Макац. Той ги имил дъщери М а к а р о и а.
агнета, прасета и т. и. Но понеже за деца и неживото е живо, те използват това окончание по-често от line и от ях винаги може да се чуе:Татко, гледай какви хубави вагбнета! две години и половина Георги за пръв път видя огън, •И който пръскаха ярки искри, запляска с ръце и извика: Огън и о гнет а! Огън и огнета!
Ох, деденце, мацата кихна!
Ами защо, Нина, не й каза наздраве?
А кой ще ми каже благодаря?Философия на изкуството:
Толкова много пея, че стаята става голяма, красива…
В Анап е горещо, сякаш седиш на примус.
Нали виждаш: цялата съм боса!
Ще стана толкова рано, че още ще е късно.Не гаси огъня, че няма да виждам, като спя. Рисува цветя, а около тях тридесетина точки.

May 14

Untitled

През зимата нашата бабинка закла гъските, за да не настинат.
Мамо, колко ми е жал за кончетата, че не могат да си бъркат в носа.
Бабо, ти ще умреш ли?
Ще умра. Ще те заровят ли в дупка?Ще ме заровят.
Дълбоко ли? Дълбоко.
Виж, тогава ще мога да въртя шевната ти машина!
С лопатката си Иван преряза наполовина дъждовен червей.
Защо направи това?
На червейчето му беше скучно. Сега са две. Стана им повесело.
Бабичката разказва на четиригодишния си внук за страданията на Исус Христос: приковали божичко с гвоздеи на кръста, но въпреки гвоздеите божичко възкръснал и се възнесъл.
Трябвало е с винтчета! — съчувствено каза внукът.
Дядото си призна, че не умее да повива новородени.
Ами как си повивал баба, когато е била мъничка?
На едно четири и половина годишно момиченце прочетоха „Приказка за рибаря и рибката”. Ама че глупав старец — възмути се то, — искал от рибката ту нова къща, ту нова корито. До е поискал направо нова бабичка.
Как смееш да се биеш? Ах, маменце, какво да правя, когато просто ме избива на бой!
Бавачке, какво нещо е раят?
Ами това е, дето има ябълки, круши, портокали, череши. ..
Разбирам: раят е компот.
Лельо, за хиляда лева ще изядеш ли умряла котка?

May 14

ДЕТСКИЯТ ЕЗИК

Давам ухоКогато Ляля беше на две години и половина. някакъв непознат я попита на шега:
Искаш ли да станеш моя дъщеря? Тя му отвърна величаво:
Аз съм мамина и повече н и ч и е в а. Веднъж се разхождахме с нея по морския бряг и път през живота си видя в далечината параход.   Мамо, мамо, влакчето се къпе! — разпалено Мила детска реч! Никога не ще се уморя да й
С голямо удоволствие подслушах следния диалог:
На мене самичък татко ми каза. . .
На мене пък самичка мама ми каза. ..
Но нали татко е по-самичък от мама… Татко е мно-го п о-с а м и ч ъ к.
Беше ми приятно да научавам от децата, че плешивият има боса глава, че от ментовите бонбони в устата става течение, че гъсеницата е жена на гъсока, а мъжът на пеперудата е п е-п е р у д.
И ми беше весело да чуя как едно тригодишно спящо момиченце ненадейно промърмори насън:
Мамо, завий ми задния крак!
И хмного ме забавляваха например такива детски изрази и възгласи, дочути по различно време:
Татко, виж как са се смръщили панталоните ти!
Бабо! Ти си най-добрата ми любовница!
Ох, мамо, какви са коремести краката ти!