ДЕТСКИЯТ ЕЗИК

Давам ухоКогато Ляля беше на две години и половина. някакъв непознат я попита на шега:
Искаш ли да станеш моя дъщеря? Тя му отвърна величаво:
Аз съм мамина и повече н и ч и е в а. Веднъж се разхождахме с нея по морския бряг и път през живота си видя в далечината параход.   Мамо, мамо, влакчето се къпе! — разпалено Мила детска реч! Никога не ще се уморя да й
С голямо удоволствие подслушах следния диалог:
На мене самичък татко ми каза. . .
На мене пък самичка мама ми каза. ..
Но нали татко е по-самичък от мама… Татко е мно-го п о-с а м и ч ъ к.
Беше ми приятно да научавам от децата, че плешивият има боса глава, че от ментовите бонбони в устата става течение, че гъсеницата е жена на гъсока, а мъжът на пеперудата е п е-п е р у д.
И ми беше весело да чуя как едно тригодишно спящо момиченце ненадейно промърмори насън:
Мамо, завий ми задния крак!
И хмного ме забавляваха например такива детски изрази и възгласи, дочути по различно време:
Татко, виж как са се смръщили панталоните ти!
Бабо! Ти си най-добрата ми любовница!
Ох, мамо, какви са коремести краката ти!

Comments are closed.